#ลำปาง-อบจ.ลำปางลงพื้นที่ อ.วังเหนือ จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566#

0
58

#ลำปาง-อบจ.ลำปางลงพื้นที่ อ.วังเหนือ จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566#

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 พ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นางสุปราณี เกิดมูล รองประธานสภา อบจ.ลำปาง นายชาตรี พิทยาธำรง ส.อบจ. ลำปาง อำเภอวังเหนือ นายเอกศักดิ์ บุญภา ปลัดอาวุโส ตัวแทนนายอำเภอวังเหนือ นายประจักษ์ ขันเวท สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ พบปะแกนนำสุขภาพและชี้แจงวัตถุประสงค์การทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ โดยมีพระมหานพดล สุวรรณเมธี เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ พระเถรานุเถระ ทุกรูป พญ.พิชชญพร พรึงลำภู ผอ.โรงพยาบาลวังเหนือ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอวังเหนือ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พ.ย. – 7 ธ.ค.2565 เพื่อให้การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและ รพ.สต.ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ จ.ลำปาง

โดยมี นายประจักษ์ ขันเวท สอ.วังเหนือ รายงานสถานการณ์สุขภาพของประชาชนอำเภอวังเหนือ รับฟังการบรรยายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในอนาคต วิทยากรโดยนางวิชนันท์ จุลบุตร ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.ลำปาง ให้ความรู้ความเข้าใจสรุปภารกิจการถ่ายโอน รพ.สต. แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และแบ่งกลุ่มจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ นำเสนอแผนงานโครงการ วิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ของระดับอำเภอและจังหวัด

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและสรุปภารกิจการถ่ายโอน รพ.สต. แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวลำปางต่อไป.

วินัย/ลำปาง รายงาน