#จ.อุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล จัดกิจกรรม วิ่ง ปั่น ปันสุข#

0
24

#จ.อุตรดิตถ์ นายอำเภอลับแล จัดกิจกรรม วิ่ง ปั่น ปันสุข#


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล สมาชิกกิ่งกาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. ร่วมกิจกรรม วิ่ง ปั่น ปันสุข เพื่อออกไปเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลชัยจุมพล จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางช่วย แก้วสอน หมู่ที่ 5 ต.ชัยจุมพล
2. นางศรีไว บุญเรียน หมู่ที่ 4 ต.ชัยจุมพล
3. นางนวล จันทร์เขียม หมู่ที่ 1 ต.ชัยจุมพล
4. นางแก้ว ทองวัน หมู่ที่ 1 ต.ชัยจุมพล
5. นางจันทร์ ลำปุก หมู่ที่ 9 ต.ชัยจุมพล

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน