อำเภอบ้านม่วง ลุยตรวจสถานบันเทิง เข้มความปลอดภัย ตรวจยาเสพติด อาวุธปืน และ ค้ามนุษย์

0
77

อำเภอบ้านม่วง ลุยตรวจสถานบันเทิง เข้มความปลอดภัย ตรวจยาเสพติด อาวุธปืน และ ค้ามนุษย์

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง มอบหมายให้ นายไทยสมุทร จันทร์ทองสุข ปลัดอำเภอฝ่ายร่วมกับ นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง พ.ต.ท. มีเกียรติ ประพฤติดี สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.บ้านม่วง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ออกตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่ เพื่อป้องกันปราบปรามการยาเสพติด อาชญากรรม การค้ามนุษย์ และ ป้องกันการจัดกิจกรรมอันเป็นการชักจูงใจ เพื่อมอมเมาเด็กเยาวชน อันฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันเหตุอันตราย และ อันมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ การฝ่าฝืนกฎหมาย อำเภอบ้านม่วง ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง และ ป้องกันปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และ ปัญหาด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย มาอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ออกตรวจตราป้องปราม และ ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด พร้อมรับผิดชอบดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยของสถานที่ ระบบป้องกันอัคคีภัย และ ป้องกันการกระทำผิดทางอาญาอื่นๆ########