อำเภอบ้านม่วง เตรียมล้อมรั้วที่ราชพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ป้องกันการใช้ประโยชน์ฝ่าฝืนกฎหมาย

0
24

อำเภอบ้านม่วง เตรียมล้อมรั้วที่ราชพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ป้องกันการใช้ประโยชน์ฝ่าฝืนกฎหมาย

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง มอบหมายให้ นายนพพล สอนเคน ปลัดอำเภองานปกครอง ตรวจสอบพื้นที่ดินที่ราชพัสดุ บริเวณด้านหลังบ้านพักข้าราชการ ซึ่งเป็นที่ดินที่กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ เนื่องจากพื้นที่ดินดังกล่าว ไม่ได้จัดทำสัญลักษณ์มีรั้วกำหนดอาณาเขต และ เป็นที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง หากไม่ดำเนินมาตรการบำรุงรักษา อาจจะถูกครอบครองและเข้าใช้ประโยชน์โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อป้องกันการครอบครองบุกรุกโดยเร่งด่วน ตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด อำเภอบ้านม่วง จึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อสร้างรั้วล้อมพื้นที่ ให้พื้นที่มีอาณาเขตที่ชัดเจน และ มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล รักษา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

############