# ร.13 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดโยธานิมิตเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ##

0
63

ร.13 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดโยธานิมิตเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ##

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหาราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดโยธานิมิต ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น จะเห็นว่าพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นรากฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราชาวไทยควรรำลึกถึงวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป โดยในครั้งนี้กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าดำเนินการในการขนย้ายท่อนไม้กิ่งไม้ที่หักโค่นลงมา พร้อมทั้งทำความสะอาด พัฒนาบริเวณเขตสุขาภิบาล ตลอดเส้นทางสัญจรไปมาในการเข้า – ออกวัด, รวมถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบ
จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมทำให้กำลังพลของหน่วยเกิดความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และทำให้บริเวณพื้นที่ภายในวัด ตลอดเส้นทางสัญจรในการเข้า – ออกวัด รวมถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบมีความสะอาด และมีทัศนียภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้น
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส

#กรมทหารราบที่ 13