ตราด – โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน กว่า 1,000 คน เดินพาเหรดรอบตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่

0
27

ตราด – โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน กว่า 1,000 คน เดินพาเหรดรอบตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่
เมื่อเวลา 08.00 น.เช้าวันที่ 25 พ.ย.2565 ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยมี นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกว่า 1,000 คน พร้อมนายคมสัน ณ รังษี ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประ สงค์การจัดงาน นายกฤษณะวัฒณ์ พานทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ อบต.เทศบาลตําบลคลองใหญ่ และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน พร้อมด้วยปีนี้ มีศิษย์เก่าผู้นํามีชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม วิ่งคบเพลิงด้วย เพื่อสีสันกีฬาสีในปีนี้ด้วย การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ประจําปีการศึกษา 2565 ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน โดยมีปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปร่วมชมและให้กําลังใจเด็กๆนักเรียนในขบวนพาเหรอกันเป็นจํานวนมาก ซึ่งขบวนพาเหรอได้เคลื่อนออกจากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ไปตลาดสดเทศบาลตําบคลองใหญ่ไปตามถนนเส้นทางกําหนดไว้ เลี้ยวกลับเข้าสู่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ในการเดินพาเหรดของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ตลาดเส้นทางได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป โดยปกครองนักเรียน ผู้สื่อข่าวร่วมถ่ายภาพบันทึกภาพ กับความน่ารัก ความสวยงามและสีสันของขบวนพาเหรดได้สื่อสะท้อนถึงเรื่องราวต่างๆ สู่ผู้ชมให้ก้าวทันกับสังคมในยุคปัจจุปัน โดยใช้เวลาการเดินพาเหรดร่วม 1 ชั่วโมงด้วยกัน ส่วนสนามกีฬาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมกองเชียร์ของแต่ละสีด้วย คือ สีฟ้า สีแดง สีเหลือง และสีชมพู พร้อมด้วยมีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมสนุกสนานเชียร์กันอย่างเต็มที่ไปด้วย ก่อนจะเริ่มการแข่งขันกีฬาสีต่างๆซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส เปตอง กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน
การแข่งขันดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ได้แสดงออกทางด้านกีฬา. รักการออกกําลังกาย ฝึกการเป็นผู้นํา ผู้ตามที่ดีมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย รู้จักการวางแผนการทํางาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนสนใจการกีฬา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมูคณะและให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดเป็นต้นด้วย/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด