สระบุรี – นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมพัฒนาศักยภาพศูนย์ฝึกแข็งขันมาตราฐานเดียวกัน

0
245

สระบุรี – นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมพัฒนาศักยภาพศูนย์ฝึกแข็งขันมาตราฐานเดียวกัน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่สนามโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ดร.ทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ปีการศึกษา 2565 มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมทหาร
กฎหมายจราจร และฝึกปฏิบัติการให้สัญญาณ
จราจร
********************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี