“มทบ.15 เพิ่มกำลังใจ เยี่ยมบ้านทหารใหม่ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน !!

0
201

“มทบ.15 เพิ่มกำลังใจ เยี่ยมบ้านทหารใหม่ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน !!

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.65 พ.อ.ชัชวาลย์ วราพันธุ์ ผบ.พัน.มทบ.15และ เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วย เดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมบ้านครอบครัวน้องทหารใหม่รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2 จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้

1.นายวัชรพรรณ วงษ์สกุล อายุ 45 ปี (บิดา) พลฯวัชรภรณ์ วงษ์สกุล อยู่บ้านเลขที่ 59/1 หมู่ 10 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองจ.นครปฐม ป่วยเป็นอัมพาต ติดเตียงมาแล้ว 20 ปี เนื่องจากอุบัติเหตุรถล้ม (ป่วยติดเตียงตั้งแต่อายุ 25 ปี)

2.นางเบญจวรรณ เนียมหอม อายุ 79 ปี (ยาย) พลฯฐิติพงศ์ เนียมจำเริญ ป่วยเป็นโรคเบาหวาน,ความดัน และโรคหัวใจ นายบุญล่วง เนียมหอม อายุ 68 ปี (ตา)พลฯฐิติพงศ์ เนียมจำเริญ ทุพพลภาพ ระบบประสาทอ่อนแรง เนื่องจากอุบัติเหตุตกบ้าน (ตั้งแต่อายุได้ 16 ปี) ทำให้ขาอ่อนแรง ,เป็นโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ (สามารถใช้ไม้เท้าพยุงตัวเดินได้)ซึ่งบุคคลทั้ง 2 อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ 11ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

3.นางชวน บุญสวัสดิ์ อายุ 89 ปี (ยาย) พลฯอมรเทพ มากมูล อยู่บ้านเลขที่ 44 หมู่ 5 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ป่วยติดเตียงมาแล้ว 1 ปี,ผ่าเข่า และสะโพก,เป็นโรคความดัน,ต้องรับประทานยาตลอด แพทย์นัดตรวจทุกเดือน และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ในการนี้ ผบ.มทบ.15 ได้มอบหมายให้ ผบ.พัน. มทบ.15 นำเครื่องอุปโภค – บริโภค น้ำดื่ม เครื่องใช้ที่จำเป็น และเวชภัณฑ์ ให้กับครอบครัวทหารใหม่ ทำให้ลดความกังวลใจต่อการฝึกทหารใหม่และการรับราชการเป็นทหารกองประจำการ ตลอดจนครอบครัวยังภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุตรหลานสวมชุดเครื่องแบบทหาร สมเป็นชายชาติทหารโดยแท้

ทั้งนี้ ทางหน่วยยังได้แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร และรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของการฝึกทหารใหม่และชีวิตความเป็นอยู่ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้ครอบครัวทหารใหม่ได้มีความมั่นใจเชื่อมั่นต่อหน่วยและกองทัพบกว่า“เราจะดูแลน้องๆทหารใหม่ทุกนาย…เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน และจะเคียงข้างในทุกช่วงเวลา…ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตาม”

///////////////////////