#ทีมงานครอบครัว”ท้องที่ไทย”เดินทางร่วมประชุมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดเลย#

0
243

#ทีมงานครอบครัว”ท้องที่ไทย”เดินทางมาร่วมประชุมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดเลย#


25พฤศจิกายนพ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. ณห้องประชุมอำเภอเมืองจังหวัดเลย ทีมงานครอบครัวท้องที่ไทยเดินทางมาร่วมประชุมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดเลยทั้ง 14อำเภอให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายต่างๆและงานในหน้าที่ และร่วมกัน แสดงความคิดเห็นเรื่องการสร้างครอบครัวท้องที่ไทยให้แข็งแรงและมั่นคงต่อไปทุกคนเห็นด้วยและยินดีให้ความร่วมมือการสร้างสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แข็งแรงและมั่นคง ให้การสนับสนุนอดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะมาเป็นตัวแทนขับเคลื่อนต่อสู้ ในช่องทางระดับชาติเพื่อพวกเราต่อไป
ทำทันที ทุกท้องที่ ที่มีเรา
“ท้องที่ไทย”