Latest Post

ลำปาง-กกต.ลำปาง ประชุมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สว.ลำปาง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัคร สว.อ.เมืองลำปาง ให้กำลังใจและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลำปาง-ชาวบ้านสบป้าดร้อง นอภ.แม่เมาะ วินิจฉัยถอดถอน นายก อบต.เหตุพฤติกรรมสงสัยทุจริตโครงการพัฒนาหมู่บ้าน จากกองทุน คพรฟ.พร้อมแจ้งความดำเนินคดี สุขส่งท้าย…ลูกเต่าตนุ…ฟักส่งท้ายฤดูกาล” อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี ความคืบหน้าจากกรณี ชาวบ้าน ร้องไม่ต้องการสารเคมีอันตราย และมีการรวมตัวท้วง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต้องเข้าชี้แจง หวั่นเกรงสถานการณ์บานปลาย โดยให้ผู้ประกอบการโรงงานขนกลับจังหวัดระยอง ภายในสองวัน ซีพีเอฟ ร่วม กทม. โครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวเขตหนองจอก ในวัน “ความหลากหลายทางชีวภาพ”

คติธรรมยามเช้าพระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗

คติธรรมยามเช้าพระธรร…

พัชรวาท” จัดโครงการ “Summer Fun Trip” พาเด็กๆทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวช่วงปิดเทอม ชวนเที่ยวสวนสัตว์ช่วงสงกรานต์ อัดโปรโมชั่นพิเศษลดค่าตั๋ว 50 % สำหรับเยาวชน

“พัชรวาท” จัดโครงการ…

You missed