เดือน: พฤศจิกายน 2023

ประจวบคีรีขันธ์ _”อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อำเภอทับสะแก สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ได้มีที่อยู่อาศัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประจวบคีรีขันธ์ _”อำเภอบ…

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 ติดตาม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิด “โรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์” เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยในเขตเมือง จ.เชียงใหม่

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ …

ผู้ป่วยโรคมะเร็งนอนป่วยแรมปี อยู่ 2 ตายาย อาศัยชาวบ้านผู้ใจบุญช่วยในบางครั้ง ซึ่งหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้เข้าช่วยเหลือเบื้อต้นแล้ว

ผู้ป่วยโรคมะเร็งนอนป่วยแรมปี อ…

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อำเภอลับแล และติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์จำหน…

ยกขบวนจิตอาสาร่วมศึกษาดูงาน ‘ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ’ ในกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี รีไซเคิลพลาสติก คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม” ณ จังหวัดระยอง

ยกขบวนจิตอาสาร่วมศึกษาดูงาน ‘ช…

ลำปาง-เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด เปิดรับบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567

ลำปาง-เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จ…

You missed