ผู้เขียน: wiwat

“ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร) ประจำปี 2566”

“ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดงานประเ…

ลำปาง-อบจ.ลำปางเปิดการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกฎหมายของ อปท.เพื่อรองรับข้าราชการพนักงานจ้างที่ถ่ายโอนมาจาก สธ.

ลำปาง-อบจ.ลำปางเปิดการอบรมให้ค…