จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับประชาชนจิตอาสาอำเภอกระนวน จัดกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริ โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” สู่การปฏิบัติสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ที่หมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประจวบ รักแพทย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน นายภาวิช บุญภัทดอนซุยแป ปลัดอำเภออาวุโส พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาง ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง พัฒนากร เจ้าหน้าที่วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม 1 หมู่บ้าน 1 เส้นทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ตามแนวทางการน้อมนำแนวพระราชดำริ “โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” สู่การปฏิบัติสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมมราชกุมารี พร้อมนี้ ปลัดจังหวัดขอนแก่นได้มอบแนวทางการปฏิบัติตามโครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้และมีความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

You missed