ผู้เขียน: wiwat

67ชุมพร-ผู้ว่าฯชุมพรเปิดฝายน้ำล้นชงเป็นแหล่งท่องเที่ยว รองรับจัดงานประเพณีสร้างรายได้ชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดฝายน้ำล้นคลองพะงัน ตำบลหินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง พร้อมชงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รองรับจัดงานตามประเพณีประจำปีสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน

23-02-67ชุมพร-ผู้ว่าฯชุมพรเปิด…

อำเภอกระนวน ร่วบกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนนำผู้ป่วยเข้าบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จำนวนผู้บำบัด 43 คน : ไม่หาย รักษาต่อจนหายตามสมัครใจของครอบครัวผู้ป่วยและชุมชน

อำเภอกระนวน ร่วบกับ กำนัน ผู้ใ…

พิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก >จัดการอบรมให้ความรู้นักศึกษาวิชาทหาร เรื่องการป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

พิษณุโลก กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโล…

ลำพูน – กรมโยธาธิการและผังเมือง คัดเลือกพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูนและชุมชนต่อเนื่อง ออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก

ลำพูน – กรมโยธาธิการและผ…

You missed