หมวดหมู่: ทั่วไป

คติธรรมยามเช้า พระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

คติธรรมยามเช้า พระธรรมวชิรธีรค…

กาญจนบุรี กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมส่งมอบต่อให้กับจังหวัดจันทบุรี เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “อัญมณีเกมส์”

กาญจนบุรี กีฬาคนพิการแห่งชาติ …

น่าน จัดกิจกรรม สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำส่วนราชการจังหวัดน่าน พบสื่อมวลชน เชื่อมความสัมพันธ์ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดน่าน

น่าน จัดกิจกรรม สรุปผลการดำเนิ…