หมวดหมู่: สังคม

“เรือนจำจังหวัดภูเก็ต นำผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง ร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจในพื้นที่ภูมิภาค (ภาคใต้) ประจำปี 2566 “สีสันภาคใต้ DRIVE THE SOUTH ECONOMY AND BUSINESS MATCHING”

“เรือนจำจังหวัดภูเก็ต นำผลิตภั…

“อบจ.ขอนแก่นเปิดศูนย์ฮักแพงแบ่งปัน ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง !!

“อบจ.ขอนแก่นเปิดศูนย์ฮักแพงแบ่…

“เปิดการประชุมสัมมนาด้านการศึกษาของผู้ปกครองชาวจีนและจากต่างประเทศระดับ K-12 (Chinese Families K-12 Study Overseas Education Summit) !!

“เปิดการประชุมสัมมนาด้าน…

You missed