อับดุลหาดี/ยะลา/14 ม ค. 67
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.ยะหา สร้างขวัญกำลังใจเยี่ยมเยียนบ้านของ ด.ญ.นาเดีย แยแล เนื่องจากวันเด็กปีนี้น้องมีพี่ชายพิการตั้งแต่กำเนิด

วันที่ 14 ม.ค. 67 พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ลงให้กำลังและเยี่ยมบ้านของ ด.ญ.นาเดีย แยแล เนื่องจากวันเด็กปีนี้น้องมีพี่ชายพิการตั้งแต่กำเนิด ชื่อนายนิซัลวาล แยแล น้องนาเดียต้องการอาหารให้พี่ชายโดยลงในช่อง tiktok พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต.ให้ลงพื้นที่ เพื่อทำความฝันของน้องให้เป็นจริง สรุปได้ว่าพ่อประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน ส่วนแม่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้เนื่องจากต้องดูแลพี่ชาย สำหรับครอบครัวนี้ อยู่ในการดูแลของศูนย์ช่วยเหลือสังคมและศูนย์บริการคนพิการของ อบต.ตันหยงลุโละมาโดยตลอด ดังนี้
1.เบี้ยความพิการ
2.สนับสนุนผ้าอ้อมสำเร็จ ผ่านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพตำบล(LTC)
3.ปี 2562 ประสานงานร่วมกับ พมจ.ปัตตานี เพื่อสนับสนุนเครื่องดูดเสมหะโดยใช้งบประมาณจะกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดปัตตานี จำนวน 5000 บาท ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ จำนวน 20,000 บาท
3.ปี 2563 พมจ.สนับสนุนเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 3000 บาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ จำนวน 2000 บาท
4.เมื่อวันที่ 13 ม.ค.67 อบต.จัดงานวันเด็ก นายกอบต.พร้อมทีมผู้บริหาร ลงเยี่ยมและมอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่นายนิซัลวาลและด.ญ.นาเดีย รวมถึง เด็กยากไร้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ อบต.จัดขึ้นได้
สำหรับความต้องการเพิ่มเติม คือ มารดาต้องการเบาะลม ตอนนี้ พมจ.แนะนำให้ อบต. ประสาน รพ.สต.ตำบลเพื่อขอสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟู อบจ.ปัตตานี ทาง ศอ.บต. ขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้น้องได้รับสิทธิ์ของทางราชการครบถ้วนดีมากครับและได้สอบถามเรื่่องอาชีพถ้าครอบครัวต้องการทำอาชีพที่เหมาะสมในการได้เลี้ยงครอบครัวได้ให้ผ่านโครงการของพื้นที่มาพร้อมสนับสนุน วันนี้ทาง พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รมต.ยุติธรรม ได้มอบเงินมาให้ด้วย ท่านพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบจักรยานให้น้องนาเดียด้วย ท่านเลขาธิการ ศอ.บต.มอบเงินช่วยเหลือด้วยครับ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ

You missed