#สิ่งควรรู้เจอเครื่องหมายนี้ที่ร้านขายยาใด แสดงว่าร้านขายยานั้นๆ เข้าร่วมโครงการรับยาได้ฟรี
ตามกลุ่ม 16อาการที่ไปรับยาได้ที่ร้านยา มีตามนี้
1.ไข้/ไอ/เจ็บคอ
2.ปวดข้อ
3.เจ็บกล้ามเนื้อ
4.อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน
5.บาดแผล
6.ปวดท้อง
7.ท้องเสีย
8.ปวดหัว
9.เวียนหัว
10.ปวดฟัน
11.ท้องผูก/ริดสีดวงทวาร
12.ถ่ายปัสสาวะขัด/เจ็บ/ลำบาก
13.ปวดประจำเดือน
14.ตกขาวผิดปกติ
15.ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา
16.ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหู