มุกดาหาร เปิดงานตรุษจีนมุก ประชาชนคับคั่ง ร่วมงานปีใหม่จีน


มุกดาหาร- จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ อบจ.มุกดาหาร ททท. เขตนครพนม และหอการค้าจังหวัดมุกดาหารเปิดงานตรุษจีนมุก ครั้งที่ 4 ( Mukdahan Indochina Fest 2024 ) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจเช้งสร้างสรรค์ เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมในจังหวัดลุ่มน้ำโขง ในวันที่ 8-11 ก.พ. 67 รวม 4 วัน
วันที่ 8 ก.พ. 67 เวลา 19.30 น. ที่บริเวณสี่แยกฮั่วนำ เทศบาลเมืองมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิดงานตรุษจีนมุก ครั้งที่ 4 ( Mukdahan Indochina Fest 2024 ) พร้อมด้วย ท่านซู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัชสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น , ท่านหลิว ห่งเหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัชประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น, นางสาวธิติยา ปานมณี รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต , ททท.สำนักงานนครพนม , นายภมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 , นายกานต์พนธ์ เตชะเดชอภิพัฒธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ,หน่วยงานราชการ , สมาคมการท่องเที่ยวมุกดาหาร ,อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมุกดาหาร , พ.ต.อ.กิตเตชิษฐ์ บำรุง รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร,พ.ต.อ.ประยุทธ์ เรือนทองคำ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานในครั้งนี้
นายนพวรรธณ์ สกุลชัยเมธีดิลก ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า งานตรุษจีนมุก ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่มีการจัดงานตรุษจีนมุกขึ้น จุดเริ่มต้นจากคนในพื้นที่อยากสร้างงานประจำปีที่เฉลิมฉลองร่วมกันได้ทั้งจังหวัด จึงร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานตรุษจีนมุกขึ้นมา จนในปีต่อมามาได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้รับการสนับสนุนมากขึ้น จึงทำให้งานเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะปีนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทางจังหวัดมุกดาหาร จึงทำให้เกิดงานตรุษจีนมุกปีที่ 4 ขึ้น ในวันที่ 8-11 ก.พ. 67 รวม 4 วัน
การจัดงานตรุษจีนมุกในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดมุกดาหาร และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจเช้งสร้างสรรค์ เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมในจังหวัดลุ่มน้ำโขง ซึ่งพหุวัฒนธรรมประกอบด้วย วัฒนธรรมไทย จีน เวียดนาม และลาว ซึ่งทางจังหวัดและหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลุ่มน้ำโขงที่สอดคล้องกัน
โดยภายในงานมีการเชิดสิงโต มังกรพ่นไฟ การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก การแสดงวัฒนธรรมไทย-จีนประกวดหนูน้อยอินโดไซน่า ประกวด Cover Dance การประกวด Cosplay การแสดงบาสโลบนานาชาติ การแสดงดนตรีของเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร รวมไปถึงการแสดงลีลาศจากชมรมลีลาศมุกดาหาร ..
******************
ว// มุกดาหาร

You missed