ส.ส.ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย สส.เขต 2 พรรคเพื่อไทยเป็นประธานเปิดกีฬา”กระดังงาเกมส์”ครั้งที่ 2 รร สันติธรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567ส.ส.ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย สส.เขต 2 พรรคเพื่อไทย หลังจากอภิปรายช่วยประชาชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยในวันนี้เป็นประธานเปิดกีฬากระดังงาเกมส์ ครั้งที่2 รร.สันติธรรม อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับตำบลท้องถิ่นห่างไกลจากยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด

You missed