พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน พร้อมเชิญชวนเที่ยวงาน “จิบกาแฟแลวัง” 2-3 มีนาคมนี้ ที่พระราชวังจันทน์

 


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมวังแก้วสวีท อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมแจ้งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำหรับในการแถลงข่าวครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้แถลงในประเด็นเกี่ยวกับ “นโยบายสำคัญ ประจำปี พ.ศ.2567” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อาทิ โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง, โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและทุนช่วยเหลือผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส, โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ฯลฯ พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงาน “จิบกาแฟแลวัง” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อส่งเสริม พัฒนา สร้างรายได้ สร้างกลุ่มเครือข่ายด้านกาแฟ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เขตโบราณสถานฯ และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ภายในงานมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านค้า และชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก กว่า 50 ร้านค้า มาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวและคอกาแฟที่มาเที่ยวชมภายในงานได้เลือกชิมและดื่มด่ำกาแฟหลากหลายสายพันธ์ พร้อมทั้งมีการออกร้านแสดงสินค้าของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ, ผู้ประกอบการร้านกาแฟ, ร้านจำหน่ายสินค้า และกิจกรรม Workshop จากชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมแถลงข่าว
นอกจากนี้มียังประเด็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับ ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก (ปรับปรุงครั้งที่ 3) โดย นายชิดชัย อังคะไวมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวในประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2567, นางเอมอร วิจิตรพงศา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองอำเภอวังทองแถลงข่าวในประเด็นการจัดงานผัดไทยและของดีอำเภอวังทอง ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2567 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง และนายปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวในประเด็น หอการค้าการจัดประชุมหอการค้าภาคเหนือ “ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคเหนือและเตรียมความพร้อมรับ ครม.สัญจร” .
——————————————————–

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ในประเด็นเกี่ยวกับ “นโยบายสำคัญ ประจำปี พ.ศ.2567” พร้อมทั้งเชิญชวนเที่ยวงาน “จิบกาแฟแลวัง” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ณ โรงแรมวังแก้วสวีท อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมแถลงข่าว
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลกรายงานข่าว0946297584

You missed