เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดประชุมเตรียมจัดงานวันไหลดอนหัวฬ่อ ครั้งแรก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวชุมชนในพื้นที่ และ เป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่

 

ที่ห้องประชุมกวางทอง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ เป็นประธานการจัดประชุมการ เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันไหลดอนหัวฬ่อ) ในวันที่ 16 เมษายน 2567 ตั้งแต่ เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป โดยมีทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ผู้แทนจากห้างร้าน ผู้แทนจากภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอนหัวฬ่อ เข้าร่วม เพื่อให้การดำเนินการจัดการจัดงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยที่ทางนายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ กล่าวว่า การจัดงานวันไหลดอนหัวฬ่อ เป็นการจัดขึ้นในครั้งแรก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวชุมชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล และ เป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ ซึ่งได้มีกิจกรรมประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงของผู้สูงอายุ การประกวดเจดีย์ทราย การจัดขบวนแห่รถบุปผชาติ การรณรงค์ให้ประชาชน ที่เข้าร่วมได้แต่งชุดไทย หรือ เสื้อลายดอก อีกทั้งยังมีการจัดเล่นสาดน้ำวันไหล

 

ในพื้นที่ที่ทางเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้มีการจัดเตรียมไว้ ดังนั้น จึงขอเชิญภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ และใกล้เคียง

 

ที่สนใจเข้าร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว คาดว่า จะทำให้มีเงินหมุนเวียน ให้กับชุมชน หมู่บ้าน ในพื้นที่ เป็นจำนวนมมาก