รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเยือนกรุงฮานอย จังหวัดลางเซิน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2567

 

 

 

 

. นายนภินทร ศรีสรรภางค์ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการเดินทาง เพื่อเดินทางไปสำรวจเส้นทางการขนส่งผลไม้ ตามที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเตรียมการก่อนถึงฤดูกาลผลไม้ ซึ่งนายภูมิธรรมฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ก็มีกำหนดการเดินทางไปสำรวจด่านของประเทศใกล้เคียง เพื่อดูความพร้อมในการขนส่งผลไม้ในช่วงปลายเดือนเมษายนเช่นกัน
นายนภินทร์ ศรีสรรพางค์ รมต ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวว่ากำหนดการเดินทางของคณะเป็นคณะที่สำรวจที่ด่านรถไฟด่งดัง จังหวัดลางเซิน โดยจะเยี่ยมชมจุดขนถ่ายสินค้าผ่านด่านรถไฟด่งดัง สถานีรถไฟด่งดัง และจุดจอดรถไฟรอข้ามไปจีน และด่านรถไฟสากลหูหงิ ที่จะไปติดตามดูการดำเนินการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้าและขาออก จากเวียดนาม เข้าสู่ด่านโหยวอี้กวาน เมืองผิงเสียง ประเทศจีน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกรองรับฤดูการผลไม้ของไทยที่กำลังจะออกสู่ตลาด

 


ทั้งนี้ คณะจะเดินทางผ่านด่านข้ามไปยังด่านโหย่วอี้กวน และใช้โอกาสนี้หารือกับผู้แทนของเมืองฉงจั่ว เพื่อขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกผลไม้ไทยที่ผ่านด่านจากเวียดนามเข้าสู่ตลาดจีน และจะเดินทางไปสำรวจด่านรถไฟผิงเสียง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งด่านที่ผลไม้ไทยจะผ่านเข้าสู่ตลาดจีน
จากนั้นคณะจะเดินทางต่อไปยังนครกวางโจว เพื่อหารือเชิงบูรณาการกับทูตเกษตรและทูตพาณิชย์ถึงการเตรียมการในการอำนวยความสะดวกการส่งออกผลไม้ไทย และการผ่านพิธีการศุลกากร ขณะเดียวกัน มีกำหนดการเดินทางไปยังตลาดเจียงหนาน เพื่อดูการเปิดตู้สินค้า และพบปะผู้บริหารตลาด เพื่อขยายความร่วมมือเรื่องการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน
นอกจากนี้ มีกำหนดการประชุมหารือร่วมกับ บริษัท Pagoda ผู้นำเข้าผลไม้รายใหญ่ เพื่อขอให้ช่วยสนับสนุนการนำเข้าผลไม้จากไทย และเยี่ยมชมร้านขายผลไม้จากไทย รวมทั้งจะเข้าเยี่ยมชมร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT เพื่อติดตามการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร และร้านอาหารไทยในจีน.

 

 

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ/ รายงาน

You missed