จังหวัดน่าน นายกอบต.ดงพญาร่วมพิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายเมธวัฒน์ พุทธิธาดากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา ร่วมพิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการจนเสร็จสิ้นตามกำหนดการที่วางไว้ โดยมี นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวุดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมทั้งข้าราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนอำเภอบ่อเกลือเข้าร่วม ณ โรงพยาบาลบ่อเกลือ

/ภาพข่าว/วณิชยา ขวัญกิจวณิชย์/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

You missed