ข่าว ตราด จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชนในพื้นที่ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

.

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 21 พ.ค.67 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ร่วมกับการจัดโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดหาดทรายแดง บ้านคลองหิน หมู่ที่ 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีนายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว นายอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ออกให้บริการถึงในพื้นที่ เพื่อช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการจากภาครัฐ และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

.ดังนั้นการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ทางจังหวัดมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนถึงในพื้นที่โดยนำการบริการระดับจังหวัดและอำเภอ ลงมาให้บริการประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรู ปธรรม พร้อมทั้งเป็นการนำนโยบายของภาครัฐที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาชี้แจงให้กับประชาชน รวมทั้งมีการจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชน ทั้งการตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาโรค การมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน เบี้ยยังชีพ และการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ อย่างไรก็ตามการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ในครั้งนี้พบความต้องการในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ตำบลหาดเล็ก ประกอบด้วย ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของคลื่น

 

รวมทั้งปัญหาความต้องการในการใช้พื้นที่ใกล้แนวเขตหวงห้ามตามแนวเขตเส้นพรมแดนประเทศ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการชี้แจงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านการจัดโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

 

/ภาพ/ข่าว/วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

You missed