ลำปาง-กกต.ลำปาง ประชุมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สว.ลำปาง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัคร สว.อ.เมืองลำปาง ให้กำลังใจและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 พ.ค. 2567 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเวียงละคอน สำนักงาน กกต.ลำปาง นายทองเนตร ดูใจ ผอ.กกต.ลำปาง พร้อมคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมบุคลากรดำเนินการเลือกระดับอำเภอ สถานที่รับสมัคร สถานที่เลือกระดับอำเภอ ตลอดจนบทบาทหน้าที่และอำนาจในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 โดยมีนายชัชวาลย์ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดลำปาง

 

 

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศพระราชกฤษฎีกาที่ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ใวันที่ 9 มิ.ย.2567 เป็นวันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 16 มิ.ย.2567 เป็นวันเลือกระดับจังหวัด และวันที่ 26 มิ.ย. 2567 เป็นวันเลือกระดับประเทศ ซึ่งในส่วนของการเลือกระดับจังหวัด ที่ประชุมได้พิจารณาใช้หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง เป็นสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา และได้มีการเผยแพร่ความรู้ ข้อบัญญัติ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ระวางโทษจากการกระทำผิด เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ รูปภาพ และอินโฟกราฟิก

 

ในส่วนของการกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา เริ่มตั้งแต่วันที่ 20- 24 พ.ค.2567 ณ สถานที่ ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ศูนย์ประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำลำปาง ตั้งอยู่ที่ สำนักงาน กกต.ลำปาง การเลือกสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2567 ชุดที่ 13 จำนวน 200 คน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 107 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 โดยเป็นครั้งแรกที่มีการใช้วิธีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาแบบใหม่ คือ เป็นการเลือกกันเองของประชาชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในกลุ่มต่างๆ จำนวน 20 กลุ่ม ใน 3 ระดับ คือ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

 

 

และที่รับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย กกต.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา อำเภอเมืองลำปาง และให้กำลังใจและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง พร้อมด้วย นายอำนาจ พัวตะนะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองลำปาง นายสุวิทย์ เล็กกำแหง คณะกรรมการระดับอำเภอ และ พ.ต.อ.คมสันต์ บำรุงยศ ผกก.สภ.เมืองลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ

วินัย/ลำปาง. รายงาน

You missed