จังหวัดชลบุรี ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น

 

ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ที่ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุม
สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ของจังหวัดชลบุรี จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2567

 

 

 

โดยทางจังหวัดชลบุรีจะรับธงตราสัญลักษณ์ฯจากจังหวัดระยอง ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีโดยขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯจะเคลื่อนผ่านจากอำเภอสัตหีบไปยังอำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา อำเภอเมืองชลบุรี มุ่งหน้าสู่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในเวลาประมาณ 17.30 น. และเก็บรักษาธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี จากนั้น ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 จะมีพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ และจัดกิจกรรมมหรสพ อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย การแสดงพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ และทางจังหวัดชลบุรี กำหนดส่งธงตราสัญลักษณ์ฯให้จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 09.35 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เชิงสะพานเทพหัสดิน ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าโครงการ “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จะมีจัดกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจังหวัดต่าง ๆ ไปยังกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นกิจกรรมครั้งสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการเดินวิ่ง ปั่น เพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี

 

You missed