จังหวัดชลบุรี กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส. Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

 

 

กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส. Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

 

 


นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส. Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ที่วัดเขาบางทราย ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี , นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดเขาบางทราย เก็บขยะ

 

 

ตัดแต่งต้นไม้ ให้มีความสวยงาม รวมถึง ทำความสะอาดสระเจ้าคุณเฒ่า ซึ่งเป็นสระน้ำเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี เป็นที่เคารพของชาวชลบุรีมาอย่างยาวนาน และเป็นสระน้ำที่มีความสำคัญใช้ประกอบพิธีมหามงคล พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 อีกด้วย ในโอกาสนี้ยังมีการเตรียมจัดสถานที่เพื่อใช้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ในช่วงบ่ายวันนี้อีกด้วย

 

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี

You missed