D7100
D7100
D7100
D7100
D7100
D7100
D7100

D7100
D7100
D7100
D7100
D7100
D7100
D7100
D7100
D7100
D7100

เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่10ก.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานที่

อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองคูคต ได้จัดโครงการหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารประจำปี 2567 ระหว่างวันที่10-11กรกฎาคม 2567

ในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคตเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าว

โดยมีว่าที่ร้อยตรีดุสิต แสนใจวุฒิ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียงกัน

และยังมีตัวแทนร้านค้าผู้สัมผัสอาหารและประกอบอาหารจำหน่าย จำนวน 80 ร้านเข้าร่วมอบรม โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมวิทยากรของ ศูนย์อบรมฟู๊ดแพชชัน หน่วยธุรกิจพีเพิลคอนเนค นำทีมวิทยากรเข้ามาแนะนำให้ความรู้กับทางตัวแทนจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารของร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมอบรมจำนวน80ร้านเพื่อนำไปประกอบและใช้ในกิจวัตรประจำวันได้ผลจริง 100%

 

ทั้งนี้ยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคโดยจะมีใบประกาศรับรองจากทางเทศบาลเมืองคูคตมอบให้ไว้เป็นหลักฐานยืนยันว่าได้ผ่านการอบรมในโครงการหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของทางเทศบาลแล้วเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าอาหารที่ผลิตออกมานั้นจะต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพทุกจานและทุกเมนู

ภาพ/ข่าว ขุนพล ไพโรจน์/คมชัดagcรายงานจากจังหวัดปทุมธานี

You missed