หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

คติธรรมยามเช้าพระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

คติธรรมยามเช้าพระธรร…

“อลงกรณ์-เอฟเคไอไอ.”เร่งรับมือเมกะเทรนด์โลกสร้างคานงัดนวัตกรรม ผนึกศูนย์เทคโนโลยีปฏิรูปภาคเกษตร-อุตสาหกรรมอาหารทุกจังหวัดดันไทยมหาอำนาจอาหารโลก

“อลงกรณ์-เอฟเคไอไอ.”…

ยะลา – สมาคมผู้นำอิสลามชายแดนภาคใต้ จับมือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สภาทนายความจังหวัดยะลา และ ศูนย์สันติวิธีกอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำอิสลามชายแดนภาคใต้

อะหมัด/มาวันดี/ยะลา/…

ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านหนองสระพัง ขมรมTOBE NUMBER ONE โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ชมรมTOBE NUMBER ONE โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 14 กรกฎาคม 25…

พังงา ชื่นชมช้างพรายน้ำเพชรฝ่าสายฝนช่วยดันต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวน 2 ต้นถูกพายุพัดลมขว้างถนนรถไม่สามารถสัญจรได้แต่สุดท้ายใช้ช้างดันต้นไม้ออกจากถนนจนรถสามารถสัญจรได้

พังงา ชื่นชมช้างพราย…

You missed