ศรีสะเกษ มูลนิธิวัดป่าพิมลสนับสนุนงานวันเด็ก อบต.ทุ่งไชย มอบเงินพร้อมขนมและของขวัญให้เด็กจำนวนมาก

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้านข้าง อบต.ทุ่งไชย ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระเดชพระคุณท่านพระศรีญาณวิเทศ ประธานมูลนิธิวัดป่าพิมล และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ได้มีเมตตามอบหมายให้ พระมหาสมัย ปัญญาวโร รองเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม และรองประธานมูลนิธิวัดป่าพิมล พร้อมด้วย พระมหาบวรวิชญ์ อธิปัญโญ และคณะกรรมการมูลนิธิวัดป่าพิมล ได้นำเอาเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมทั้งขนมและของขวัญจำนวนมากไปมอบให้ นายสว่าง ดวงอาจ นายก อบต.ทุ่งไชย และคณะผู้บริหาร อบต. ทุ่งไชย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่ง อบต.ทุ่งไชย ได้จัดงานนี้ขึ้น มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม โดยมีผู้บริหาร ร.ร. คณะครู น.ร. ผู้ปกครอง น.ร. มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายสว่าง ดวงอาจ นายก อบต.ทุ่งไชย กล่าวว่า การกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่จะเติบโตในวันข้างหน้า การที่จะสร้างคนให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคตจำเป็นจะต้องสร้างตั้งแต่ยังเยาว์วัย ปลูกฝังค่านิยมที่ดี ให้การศึกษา เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเกิดการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด เมื่อเติบโตขึ้นก็จะเป็นคนมีคุณภาพ ดังนั้น การจัดกิจกรรมวันเด็กจึงนับว่ามีส่วน สำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียน ตระหนักและเนความสำคัญของวันเด็ก มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการกำหนดบทบาทตนเองในวัยเด็กได้ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และประโยชน์สาธารณะอย่างมีความสุข สนุกสนาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย คือ เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในเขต ต.ทุ่งไชยและใกล้เคียง ประมาณ 400 คน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมบนเวที ประกอบด้วย ได้แก่ การแสดงของนักเรียน ระดับอนุบาล ระดับประถม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมกลางแจ้ง ได้แก่ เกมส์เหยียบลูกโป่ง เกมส์กินวิบาก เกมส์เก้าอี้ดนตรีและกิจกรรมอื่นๆ จำนวนมาก/////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

You missed