SUKH FESTA (สุข เฟสต้า) “สุขสำราญอาหารสุโขทัยที่ไม่เหมือนเดิม”

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดกิจกรรม SUKH FESTA (สุข เฟสต้า) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสุโขทัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารอัตลักษณ์ของจังหวัดสุใขทัย ในคอนเซป “สุขสำราญอาหารสุโขทัยที่ไม่เหมือนเดิม” โดยคัดสรรค์วัตถุดิบคุณภาพดีจากแหล่งต่างๆ ร่วมกับวัสดุปลอดสารพิษจากฟาร์มผักออร์แกนิคของโรงแรมเอง อาทิ มินิเบอร์เกอร์ น้ำพริกกากหมู ปลาเห็ดยัดไส้ปูก้อน ผัดกระเพราหมูคุโบตะ ซูชิ ขนมเบื้องสุโขทัย ข้าวคลุกกะปิ ห่อหมกปลากราย ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ ปลาช่อนฟูเสริฟพร้อมกุ้งแม่น้ำ และอีกหลากหลายเมนู สายกินห้ามพลาด ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยYou missed