นายก อบจ.นครสวรรค์ แจกพันธุ์ข้าว “ขาวเกยไชย” ให้แก่เกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแปรรูปข้าวและแจกพันธุ์ข้าวให้แก่ตัวแทนเกษตรกรภายในจังหวัดนครสวรรค์ 15 อำเภอ นำโดย นายนพดล มั่นศักดิ์ ผู้จัดการมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์

 

สืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรและพัฒนาพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีทักษะในการพัฒนาปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว มีแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์เกี่ยวกับพันธุ์ข้าว เป็นแหล่งเรียนรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าว และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ได้รู้จักสายพันธุ์ข้าวที่คนนครสวรรค์พัฒนาได้และเหมาะสมกับพื้นที่

 

 

การทดลองขยายสายพันธุ์ข้าวครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ผลผลิตออกมาเป็นพันธุ์ข้าว “ขาวเกยไชย” ที่เป็นการนำสายพันธุ์เกยไชย ซึ่งมีลักษณะเรียว ยาว มีหาง มาขยายพันธุ์ออกมาเป็นสายพันธุ์ “ช่อราตรี” ซึ่งมีลักษณะที่อวบอ้วนกว่า ได้ปริมาณที่มากกว่า ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคาขายเพิ่มมากขึ้น ตอบโจทย์กับความต้องการทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งได้จากโครงการที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำร่วมกับ มูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนจังหวัดนครสวรรค์ โดยแจกให้ตัวแทนเกษตรกรชาวนครสวรรค์ทั้ง 15 อำเภอ ได้นำไปปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้

 

พร้อมกันนี้ นายก อบจ. และตัวแทนเกษตรกร ได้หารือเกี่ยวกับการแปรรูปข้าว ให้เป็น “สุรา” และอาหารอย่างอื่น เพื่อต่อยอดและยกระดับมูลค่า อบจ.นครสวรรค์ พร้อมสนับสนุนให้เกษตรชาวนครสวรรค์นำข้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการแปรรูปเป็นสุรา อาหารอื่นๆ หรือนำผลไม้ต่างๆก็ทำเป็นสุราหรือไวน์ได้ แบบนี้จะสามารถยกระดับมูลค่าผลผลิตได้มากขึ้น

 

พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “ขอให้พวกเรายึดมั่นในเส้นทางการแปรรูปข้าวนี้ก่อน ทำกันจริงๆให้เป็นรูปธรรม เป็นระบบ เมื่อเรามีแนวทางที่ชัดเจน อบจ.นครสวรรค์ พร้อมสนับสนุน เพื่อเกษตรกรชาวนครสวรรค์ทุกคน จะได้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผล

 

You missed