สุดยอดอลังการงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน สืบสานเผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวไทยพวสุดน ยกระดับไปสู่งานระดับชาติและนานาชาติ//

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่11 ก.พ.2567) เวลา 19.00 น. ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบล ทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2567 เพื่ออนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยพวน ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนเพื่อเป็นการสักการะบูชาและรำลึกถึงบรรพบุรุษของชาวไทยพวน โดยมีนายคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย พร้อม

ด้วยนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนร่วมพิธี โดยปีนี้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2567 เป็น 1 ใน 6 เทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่งานระดับชาติและนานาชาติ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อบูรณาการจัดงานเทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการยกระดับเป็นงานระดับชาติและนานาชาติของกระทรวงวัฒนธรรมด้วย เนื่องจากเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ เชิดชูคุณธรรมเรื่องความกตัญญู ความดีงาม เป็นการสักการบูชาฟ้า และรำลึกถึงบรรพบุรุษชาวไทยพวน ซึ่งอพยพมาจากเมืองพวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และแสดงออกถึงความสามัคคี ซึ่งเป็นเทศกาลที่คนไทยพวนรวมใจกันเนรมิตบ้านไทยพวนโบราณ

เพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม อันน่าภาคภูมิใจสู่เด็ก เยาวชน ประชาชน อีกทั้งกลุ่มแม่บ้านไทยพวนทุ่งโฮ้งก็มีความเข้มแข็งมาก จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์ตุงหม้อห้อม จำนวน 1,500 ตุง ภายในระยะเวลาอันสั้น นำมาประดับเป็น “ถนนสายตุง ฮุ่งเฮืองไทยพวน” ได้อย่างสวยงาม สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสาธิต ถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาพื้นบ้าน และศิลปวัฒนธรรมไทยพวน การแสดงนิทรรศการวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชาวไทยพวนของชุมชน กิจกรรมประกวดฟ้อนแอ่น การประกวดการทำอาหารพื้นเมืองและการจัดสารับอาหารชุมชน การประกวดตกแต่งซุ้มวัฒนธรรมไทยพวน การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าหม้อห้อม MORHOM IN MY STYLE การประกวดเทพี กำฟ้า พิธีบวงสรวงเจ้าชมพูบรรพบุรุษไทยพวน การแสดงรำถวายเจ้าชมพู กิจกรรมขบวนแห่ชุมชนไทยพวนและการแสดงดนตรี ศิลปินที่มีชื่อเสียงอึกด้วย//

นางสาว สายรุ้ง ธรรมมี
รายงาน จังหวัดแพร่

You missed