วันจันทร์ที่​ 12​ กุมภาพันธ์​ 2567​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร.​ อลงกต​ วรกี​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เวลา​ 09.00​ น.​ อำนวยการ​โดย​ ท่าน​ สุทธิ​พงษ์​ จุ​ล​เจริญ​ ปลัด​กระทรวง​มหาดไทย​ ร่วม​ โครงการสร้างพลังเครือข่าย​ และพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมี​ การบรรยาย​ การพัฒนาและส่งเสริมสตรีรุ่นใหม่​ ( 15​ – 20​ ปี​ ) ให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โดย​ ท่าน​ เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี เขต1 การบรรยายการสร้างพลังเครือข่ายสตรีให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดย​ ท่าน​ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะที่ปรึกษา​  และการกล่าวเปิดงาน​ โดย​ ท่าน​ ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย​รองหัวหน้า​พรรค​ภูมิใจ​ไทย​ และ​สมาชิกสภา​ผู้แทน​ราษฎร​จังหวัด​อุทัยธานี​ เขต​ 2​  และ การเยี่ยมชมบูธหน่วยงานสนับสนุน​ / เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของสตรี 8 อำเภอ​ และผลิตภัณฑ์ OTOP และแลกเปลี่ยนประสบการณ์​ การบริหารจัดการหนี้​ ( 8​ อำเภอ​ ) การวางแผนการบริหารจัดการหนี้​ และการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน​ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุทัยธานี/////ผศ.ดร.อลงกต วรกีYou missed