อำเภอกระนวน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา ขับเคลื่อนทำฝายแกนดินซีเมนต์ ฝายแรกของปี 2567 เพื่อกักเก็บน้ำบรรเทาภัยแล้ง ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายภาวิช บุญภัทดอนซุยแป ปลัดอำเภออาวุโส นายธวัชชัย ทวีผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง บูรณาการฝ่ายปกครองอำเภอกระนวน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยโจด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 และกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ รวมทั้ง ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ที่ลำห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ อำเภอกระนวนสนับสนุนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ซึ่งเป็นเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เนื่องจากสร้างได้รวดเร็ว ต้นทุนก่อสร้างต่ำ มีความแข็งแรง
สามารถเก็บกักน้ำได้ดี เพื่อชะลอและกักเก็บน้ำในฤดูฝนสำหรับใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้ง ตามดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

You missed