#โรงเรียนการุ้งวิทยาคมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 45 ปี#
เมื่อเวลา 09.00 น.วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นายถวัลย์. วงษ์สาธุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนการุ้งวิทยาคม เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครูเก่า พร้อมประชาชนเมืองการุ้งร่วมกับคณะครูโรงเรียนการุ้งวิทยาคม ได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้จัดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ สำหรับใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

สำหรับกำหนดการ มีดังนี้ คือ
วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีมะโรง) เวลา 09.00. น.ตั้งองค์ผ้าป่า ณ หอประชุมอาคารพลังแผ่นดิน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม เวลา 10.00 น.ร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาฯ เวลา 11.00 น.
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูโฆสิตพัฒนคุณ (บุญยัง ฐานวโร)
เจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค หลวงพ่อกวยศักดิ์สิทธิ์) อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ส่วนประธานฝ่ายฆราวาส คือ
คุณวิชัย – คุณศรีนวล ปั้นงาม พร้อมครอบครัว คุณรุ่งณัฐฐา ธนวจีมุนีโชติ (ปู่อร) พร้อมครอบครัว และคณะศิษย์

..สำหรับเงินทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคทำบุญรวมทั้งสิ้น 945,697.26 บาท ซึ่งประธานในพิธี คุณวิชัย-คุณศรีนวล. ปั้นงามและครอบครัว ทำบุญ. 600,000. บาท

ทั้งนี้ โรงเรียนขอขอบพระคุณประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานฝ่ายฆราวาส คณะกรรมการทอดผ้าป่าทุกคน คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน อดีตผู้อำนวยการและอดีตรครูเก่า ศิษย์เก่าทุกรุ่น ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนทุกคน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันจนงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

You missed