รายงานข่าวจาก.ไตรรัตน์ มีวงษ์ จ.สระแก้ว
ข่าว.สระแก้ว พิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญวัดคลองหาด ศิลปิน ดารา ร่วมงานคับคั่ง
ศิลปินดารา ลูกหลาน คุณแม่ สายันต์ จันทา เจ้าภาพ และชาวอำเภอคลองหาด ร่วมพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ วัดคลองหาด ชาวบ้านแห่ร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง
(13 ก.พ.67) ได้มีพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญวัดคลองหาด (ศาลาสายันต์ประชาสามัคคีธรรม) ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งได้มีพุทธศาสนิกชนและผู้ที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อจัดสร้างศาลาการเปรียญหลังนี้เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากโดยก่อนจะเริ่มพิธีก็มีประชาชนมาร่วมทำบุญ มาร่วมติดผ้าป่ายกช่อฟ้า จากนั้นโหรได้เริ่มทำพิธีทางพราหมณ์ ประธานสงฆ์ ซึ่งได้แก่ พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง สส.สระแก้วเขต 1 ประธานฝ่ายฆาราวาส และ นส.นิภาวดี จันทา เจ้าภาพ ได้ร่วมกันทำพิธียกช่อฟ้าขึ้น ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานต่างก็ตั้งใจที่จะได้รับบุญรับกุศลครั้งนี้ เพราะช่อฟ้าถือเป็นส่วนที่สำคัญ เป็นของสูง ซึ่งนานๆครั้งที่แต่ละวัดจะได้มีการจัดพิธียกช่อฟ้าขึ้นมาสักครั้ง และเมื่อพิธีเสร็จสิ้น ทางเจ้าภาพได้แจกพระเครื่องให้กับทุกคนด้วย สำหรับศาลาการเปรียญหลังนี้ ได้ก่อสร้างเสร็จแล้วมูลค่า 21 ล้านบาท ลักษณะเป็นทรงไทย สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจของทางวัดและชุมชน
จากนั้นเป็นพิธีเปิดป้าย ศาลาสายันต์ประชาสามัคคีธรรม ศาลาการเปรียญวัดคลองหาด งบประมาณการก่อสร้างกว่า 21 ล้านบาท สร้างเมื่อปี พ.ศ.2550 โดย นางสายันต์ จันทา และ นายพิพัฒน์ ตั้งพงศ์ทอง บริจาคทรัพย์ จำนวน 15 ล้าบาท และชาวอำเภอคอลงหาด ร่วมบริจาค 6 ล้านบาท
น.ส.นิภาวดี จันทา เจ้าภาพ ทายาท นางสายันต์ จันทา กล่าวว่า ศาลาการเปรียญหลังนี้ ได้เริ่มก่อสร้างมาหลายปีแล้ว โดยมีคุณแม่เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง และหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตลงไป เราพร้อมครอบครัวและชาวบ้าน ได้ก่อสร้างต่อจนสำเร็จ และได้จัดให้มีพิธียกช่อฟ้าวัดคลองหาดขึ้นเพื่อพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมบุญในกิจกรรมเทศกาลต่างๆเพื่อสร้างความสุขและสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ค้าขายร่ำรวยโชคดีมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ตลอดไป โดยพิธียกช่อฟ้าในครั้งนี้มี ศิลปินดารานักร้องดาวตลกชั้นนำ เช่น เป็ด เชิญยิ้ม ,เด๋อ ดอกสะเดา ,ยิ่งยง ยอดบัวงาม ,ดาว มยุรี,เป็นต้น และมีนายอำเภอคลองหาด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อีกด้วย.

You missed