#สภ.หนองปลิงจับยาบ้าได้ ๑๗ มัด รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๔,๐๐๐ เม็ด
พ.ต.อ.วิริยะบัณฑิต สถิตย์สุวชาติ ผกก.สภ.หนองปลิง
ได้สั่งการให้ออกตรวจดูความเรียบร้อย เน้น เรื่องของปัญหายาเสพติด โดยสายตรวจชุด ๔ ได้ ทำการจับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย
พร้อมด้วยของกลาง
๑. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ลักษณะเม็ดกลมแบน สีแดงและสีเขียว มีอักษร WY ปรากฏอยู่บนเม็ดของยาบ้า จํานวน ๑๗ มัด รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๔,๐๐๐ เม็ด
๒. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๒ (ยาเค) ก้อนสีขาวขุ่น บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสชนิดกดปิด น้ำหนักรวม ถุง ประมาณ ๙๙.๔๐ กรัม จํานวน ๑ ถุง
โดยกล่าวหาว่า
๑.จําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทต(ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยกระทำเพื่อการค้า และโดยการก่อให้เกิด การแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยผิดกฎหมาย
๒. มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๒ (ยาเค)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
๓. เป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย
๔.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑(เมทแอมเฟตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต
๕.มีและใช้เอกสารทางราชการปลอม(ทะเบียนรถ)