(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.30 น.
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง

นายวรญาณ บุญณราช
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

มอบหมายให้
นายไกร เอี่ยมจุฬา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เป็นประธานเปิดงานประเพณีบรูไฮไทโซ่ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567 ซึ่งชาวอำเภอดงหลวงพร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนเผ่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามที่ว่าการอำเภอดงหลวง

พร้อมด้วย นายณกร ชารีพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดมุกดาหาร เขต 2
นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ร่วมพิธี

โดยมี นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วย
นางนีรนาท มณีฤทธิ์ ภรรยา
นายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภา อบจ.มุกดาหารเขตอำเภอดงหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ให้การต้อนรับ///////

You missed