นายก อบจ.เชียงใหม่”พัฒนาเส้นทางขึ้นดอยสุเทพสายเก่า”เตรียมจัดงาน “ประเพณีหกเป็ง ตวยฮอยครูบา อาราธนาพระบรมสารีริกธาตุ บูชาพระธาตุ ขึ้นหลังพญาคชสาร” ในวันมาฆะบูชา
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร

 


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ชัยวงค์) เจ้าอาวาสวัดผาลาดได้เชิญชวให้ตนและพุทธศาสนิกชนกว่า 400 คน
ลงจอบแรก ฮอมแฮง ฮอมบุญบุญสร้างหนทาง รำลึกตามรอยครูบาศรีวิชัย ในการพัฒนาเส้นทางธรรมชาติไหว้สาพระธาตุดอยสุเทพสายเก่า รวมทั้งได้รับการร้องขอจากหัวหน้าอุทยานดอยสุเทพ-ปุย, นายกเทศมนตรีสุเทพ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่บูรณะซ่อมแซมถนน จากวัดฝายหินจนถึงลานทางขึ้นข้างช่อง 7 สีเก่า ตนจังได้ให้ฝ่ายช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าทำงานบูรณะขยายไหล่ทาง ทำถนนโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกส์ ขณะนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ เพื่อเตรียมรับงาน “ประเพณีหกเป็ง ตวยฮอยครูบา อาราธนาพระบรมสารีริกธาตุ บูชาพระธาตุ ขึ้นหลังพญาคชสาร” ในวันมาฆะบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567
สำหรับเส้นทางดังกล่าวถือว่าเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามคงความเป็นธรรมชาติ โดยที่ผ่านมามักจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติจำนวนมากใช้เส้นทางนี้เพื่อการท่องเที่ยว และออกกำลังกาย
ดังนั้นเมื่อเส้รทางนี้มีการบูรณะแล้วเสร็จ น่าจะเป็นเส้นทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่จะได้ใช้ในการเป็นเส้นทางชมธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สำคัญเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ขององค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตนบุญแห่งล้านนาอีกด้วยYou missed