เพื่อการพัฒนาต่อยอดจัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ครบวาระใน 4 ปี

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายฉกาจ อาสาสนา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ประธานประชุมเวทีสรรหาผู้แทนกลุ่มตำบลในอำเภอเมืองกาญจนบุรี ทดแทนตำแหน่งที่ครบวาระ 4 ปี เพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ. ภาคประชาชน) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 8


โดยนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มอบหมายให้นางสาวนฤมล อุดม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด ร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยในที่ประชุมมีการลงคะแนนแบบลับ ผลการลงคะแนน


นางสายฝน เลี่ยมทอง ตัวแทนตำบลแก่งเสี้ยน และนางสาวนาถติยา นิ่มนวล ตัวแทนตำบลท่ามะขามได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ. ภาคประชาชน) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 8 ณ. ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี

 

รักษพล พุ่มพฤกษ์
ภาพ – ข่าว

You missed