#สมุทรสงคราม#
มูลนิธิสว่างเบญจธรรม สมุทรสงคราม จัดพิธีพะเก่ง
นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา ประธานมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม(เม่งกักเซี่ยงตั๊ว)พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ


จัดพิธี “พะเก่ง”เสริมดวงชะตา สร้างมงคลชีวิต สะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง เพื่อให้ปีใหม่ปีนี้ เป็นปีที่สามารถดำเนินชีวิตได้โดยไม่มีอุปสรรค ให้พบเจอแต่เรื่องดีๆ มีความเจริญรุ่งเรือง และมีความสุขตลอดทั้งปี งานจัดขึ้นในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
โดยวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567(ชิวโป้ย) เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. พิธีสวดมนต์อัญเชิญพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และองค์เทพเจ้าทุกพระองค์ในเทวสถาน ณ วิหารเจียวเยี่ยงไท้ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม(เม่งกักเซี่ยงตั๊ว) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พิธีสวดมงคลสูตร(เผ่งอั่งเก่ง) พิธีทรงอัญเชิญองค์โป๊ยเซียนโจวซือ ประกอบพิธีเจิมศีรษะผู้ที่มาร่วมพิธีพะเก่ง และเดินธูปทุกคน เพื่อเสริมสิริมงคลชีวิต เสริมดวง แก้ปีชง(พะเก่ง)
วันชิวเก้า ถวายข้าวพระ(ก่งฮุก) พิธีฮ๊วกเก่ง แจ้งรายชื่อผู้ที่ร่วมทำพิธีเสริมมงคลชีวิต เสริมดวง แก้ปีชง (พะเก่ง)ไปยังองค์เทพบนสวรรค์ พิธีเดินเวียนธูปเสริมมงคลชีวิต และและพิธีทรงอัญเชิญองค์โป๊ยเซียนโจวซือ พิธีไหว้เทพยดาฟ้าดิน(ทีกงแซ) องค์โป๊ยเซียนโจวซือ ประกอบพิธี อัญเชิญดวงประทีป(ทีกงเต็ง) ขึ้นสู่ยอดเสาบนเทวสถาน วิหารเจียวเยี่ยงไท้ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม(เม่งกักเซี่ยงตั๊ว)

มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงคราม