วันศุกร์ที่​ 23 กุมภาพันธ์​ 2567​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร.​ อลงกต​ ว​ร​กี​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เวลา​ 09.30 น.​ อำนวยการ​โดย​ ท่าน​ สุทธิ​พงษ์​ จุล​เจริญ​ ปลัด​กระทรวง​มหาดไทย​ รับบัญชา​  ท่าน​ ชาดา ไทยเศรษฐ์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รับประเด็นการร้องเรียน​ จาก​ นาย​ สุรินทร์​ องค์วาสิฏฐ์  เลขประจำตัว​ประชาชน​ 3100901272152  บ้านเลขที่​ 252 / 135  ซอย​ พหลโยธิน​ 32  แขวงจันทรเกษม​ เขตจตุจักร​ กรุงเทพมหานคร​ 10900  หมายเลขโทรศัพท์​มือถือ​ ติดต่อคือ​ 0819099097  ในนาบริษัท​  พินนาเคิล ดิเวลลิปเมนท์​ จำกัด​ เลขที่​ 80 / 373 -​ 374  หมู่ที่​  3​  ซอย​ คลองหลวง​ 26​ ถนนพหลโยธิน​  ตำบลคลอง​ ​1​ อำเภอ​คลองหลวง​ จังหวัดปทุมธานี​  12120 เบอร์​โทรศัพท์​ 025162585  โดยผู้ร้องดำรงตำแหน่ง​ กรรมการผู้จัดการ​ นิติบุคคลดังกล่าว​ อนึ่งผู้ร้องมิได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร​มาดำเนินการร้องเรียน​ แต่ผู้ร้องแจ้งว่าได้รับการร้องขอจาก​ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลดังกล่าว​ อนึ่งผู้ร้องก็ถือหุ้นในนิติบุคคลนี้ด้วย​ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่​ จึงมีสิทธิร้องเรียน​ ถูกต้อง​ และครบถ้วน​ ตามระเบียบ​ กฎหมาย​ ข้อบังคับ​ และ​หนังสือ​สั่งการ​ที่​กำหนดไว้​ ผู้ร้องเรียน​ มีประเด็นร้องเรียนว่า นิติบุคคลของผู้​ร้อง​เรียน​ ประกอบกิจการบ้านจัดสรร​ ได้ดำเนินขอตรวจสอบข้อเท็จจริงบนโฉนดที่ดินเลขที่​ 11422 ตำบลบางขุนกอง​ อำเภอบางกรวย​ จังหวัดนนทบุรี​ ไม่ปรากฎว่าเป็นสาธารณะ​ประโยชน์ใดๆ​แล้ว​ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี​ สาขาบางใหญ่​ มีหนังสือที่​ นบ​ 0020.01  /  26211  ลงวันที่​ 28​ พฤศจิกายน​ 2566​ ลงนามโดย​ นาย​ ปฏิพัทธ์​ ค้าธัญญะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี​ สาขาบางใหญ่​ ว่า​ โฉนดที่ดิน​ เลขที่ดังกล่าว​ ไม่ปรากฏว่ามี เอกสารชิ้นใดระบุว่า​ เป็นคลองที่เป็นสาธารณสมบัติ​ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแต่อย่างใด​  ก่อนหน้านั้น​​ ผู้ร้องเรียน​ ได้ร้องเรียนประเด็นดังกล่าว​ ไปที่​ศูนย์ดำรง​ธรรม​ อำเภอบางกรวย​ วันที่​  25​ กรกฎาคม​ 2566​  และฝ่ายปกครอง​อำเภอบางกรวย​ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง​ เมื่อวันที่​ 20​ กันยายน​  2566​ ไม่มีการสรุปผล​ และผู้ร้องเรียน​ ลงนามในแบบตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว​ ว่า​ ยินยอมให้​ กรมที่ดิน​ ตรวจสอบ​สาระบบ​ และแปลงข้างเคียง​ ยินยอมให้ตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ​ ก่อนปี​ 2541  ยินยอมให้สอบถามแขวงทางหลวงชนบท​ ว่าขออนุญาต​ก่อสร้างสะพานหรือไม่​ ผู้ร้องจึงขอให้อำเภอบางกรวย​ ยกเลิก​ และไม่ต้องพิจารณาแบบตรวจสอบข้อเท็จจริง​ ลงวันที่​ 20​ กันยายน​ 2566​ แต่ให้อำเภอบางกรวย​ พิจารณา​  มี​ หนังสือที่​ นบ​ 0020.01  /  26211  ลงวันที่​ 28​ พฤศจิกายน​ 2566​ เพื่อออกหนังสือรับรองจากที่ว่าอำเภอบางกรวย​ ให้ผู้ร้องเรียน​ โดยยึดถือหนังสือที่​ นบ​ 0020.01  /  26211  ลงวันที่​ 28​ พฤศจิกายน​ 2566​ เพราะ​ถือว่าเป็นหนังสือราชการ​ ที่ครบถ้วน​ และถูกต้อง​ ตามระเบียบ​ กฎหมาย​ ข้อบังคับ​  และ​หนังสือ​สั่งการ​ที่​กำหนดไว้​ แล้ว​ ขอให้หน่วยงานรับคำร้อง​  ประกอบด้วย​ สำนักงานรัฐมนตรี​กระทรวงมหาดไทย​ คณะทำงาน​ ท่าน​ ชาดา ไทยเศรษฐ์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย​ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ แจ้งผลการร้องเรียน​ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ​ ภาย​ใน​ วันที่​ 6​ มีนาคม​ 2567​ ด้วย​ จึงให้มีการประชุม​ ผู้เกี่ยวข้อง​ประกอบด้วย​ ที่ปรึกษารัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ ด้านกฎหมาย​ เป็นประธาน​ การประชุม​ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง​ ผู้บริหาร​ และพนักงาน​ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง​ และผู้ร้องเรียน​ ณ​ ห้องประชุม​ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย​ ถนนอัษฎางค์​ แขวง​วัด​ราช​บ​พิธ​ เขต​พระนคร​ กรุงเทพ​มหานคร
เวลา​ 10.30​ น.​ ร่วม​โดยมี​ ท่าน​ สมภพ​ สมิตะสิริ​ รองหัวหน้าผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เป็นประธาน​ การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3​ / 2567 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ​ และเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย​ ถ​น​นอ​ั​ษ​ฎ​า​งค์​ แขวง​วัด​ราช​บ​พิธ​ เขต​พระนคร​ กรุงเทพ​มหานคร​ เพื่อพิจารณาการพิจารณาทบทวนคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด เกณฑ์การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกัน​ และปราบปรามการทรมาน​และการกระทำให้บุคคลสูญหาย 2565 การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3 การตรวจประเมินการรักษามาตรฐานหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี 2565​ – 2566////////การอลงกต วรกี

You missed