นายบัญชาเดชเจริญสิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคท้องที่ไทย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการชาวตำบลต้นตาล ร่วมใจเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคท้องที่ไทย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการชาวตำบลต้นตาล ร่วมใจเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนธนาคารขยะ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำ คำยอด
นายอำเภอ เสาไห้จังหวัดสระบุรี

นำคณะศึกษาดูงาน ซึ่งมีนางอัญชลี เดชเจริญศิริกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหาร ปลัดทีมงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ ให้ความรู้คำแนะนำเป็น อย่างดี

You missed