น่าน #น่านน่าหวงสถานการณ์ไฟป่าในอำเภอบ้านหลวงและอำเภอเมืองยังคงลุกลามยังมีไฟป่าเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง


เมื่อวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการไฟป่า อช.นันทบุรี ได้รับแจ้งจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตอุทยานฯ หัวหน้าอุทยาน นายสุรศักดิ์ เกียรติภัทราภรณ์ จึงได้เข้าพื้นที่ควบคุมไฟด้วยตนเองและประสานทีมในพื้นที่เข้าดับไฟอย่างเร่งด่วน
🔥ทีมจุดสกัด อำเภอบ้านหลวง
เจ้าหน้าที่จุดสกัดประจำอ.บ้านหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่ต้นน้ำน้ำสาและราษฎรประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านโป่งศรี หมู่ 8 ต.บ้านฟ้า เข้าตรวจสอบจุดความร้อน ดับได้บางส่วนและทำแนวกันไฟไว้แล้ว พร้อมตรึงกำลังต่อไป
🔥ทีมสายตรวจส่วนกลางอุทยานแห่งชาตินันทบุรี
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เจ้าหน้าที่ต้นน้ำแม่ขะนิงและราษฎรประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านเจริญราษฎร์ บ้านดอน เข้าตรวจสอบจุดไฟและดับได้บางส่วน พร้อมทำแนวกันไฟกันไว้แล้ว
#ทีมจุดสกัด อำเภอเมืองน่าน
เข้าพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งจากรอบดาวเทียม เมื่อถึงพื้นที่ตรวจสอบพบไฟไหม้ในพื้นที่อุทยานฯ บริเวณท้องที่บ้านห้วยหยวก หมู่ 6 ต.เเม่ขะนิ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน เริ่มดับเวลา 18.30น. พื้นที่เสียหาย 15ไร่(ประมาณการก่อนเข้าดับไฟ) ดับได้บางส่วน เวลา 19.00น. – ผลการดำเนินงาน สามารถควบคุมได้บางส่วนและทำแนวกันป้องกันการลุกลาม พร้อมยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างไม่ห่าง
– สาเหตุ เพื่อการหาของป่าและเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรแล้วคุมไฟไม่ได้ทำให้ลุกลามเข้าพื้นที่ป่า/บุญยงค์ิสดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

You missed