(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร…ติดตามการเตรียมการก่อสร้างบ้านตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
เวลา 17.00 น.
ณ บ้านเลขที่ 29 บ้านหนองบัวน้อย ม.6 ต.หนองบัว

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมการก่อสร้างบ้านตามโครงการ “บ้านกาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”ประจำปี 2567 โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ รายนางดอกไม้ ไชยเพชร บ้านเลขที่ 29 ม.6 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เป็นเงิน 120,000 บาท

โดยมี นายเชิญ คำมุงคุณ นายก อบต.หนองบัว นายวิทยา คำมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 นายพองวิจิตร ประทุมลี ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.หนองบัว ร่วมดำเนินการ

ทั้งนี้ อำเภอดงหลวงร่วมกับ อบต.หนองบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลหนองบัว และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จะร่วมกันก่อสร้างบ้านตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2567 เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารทำพิธีมอบบ้านหลังดังกล่าวแก่นางดอกไม้ฯ ต่อไป//////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์

You missed