การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Men Tour of Thailand 2024”

 

 

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้สัญญาณ(แตร)ปล่อยขบวนนักจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Men Tour of Thailand 2024” สเตจที่ื 3 เริ่มต้นจากบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 

ผ่าน อ.กงไกรลาศ – อ.วังทอง – กกไม้แดง – วัดน้ำปาด เข้าเส้นชัยหน้าโรงเรียนบ้านรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ จังหวัดพิษณุโลก (เส้นทางจังหวัดสุโขทัย – จังหวัดพิษณุโลก) รวมระยะทาง 128.30 กิโลเมตร ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีพลเอกเดชา เหมกระศรี ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสิรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้นำองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฯลฯ และมวลชนชาวสุโขทัย รวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีและร่วมปล่อยขบวนนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯลฯ ด้วย โดยมีนาวาเอกฐิตพร น้อยรักษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันฯลฯ

 

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Men Tour of Thailand 2024” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2567 ระหว่างวันที่ 1-3,8-9 เมษายน 2567 โดยมีผู้แข่งขัน จำนวน 15 ทีมจาก 17 ประเทศ รวม 89 คน ใช้เส้นทาง จ.พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, กำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ รวม 6 สเตจ เส้นทางการแข่งขันผ่านอุทยานประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,242.50 กิโลเมตร

 

ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในพิธีและร่วมปล่อยขบวนนักกีฬาจักรยานฯ สเตจที่ 3 ด้วย

You missed