02-04-67ชุมพร-วางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดปากคลอง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดชุมพรร่วมงานจำนวนมาก


วันที่ 2 เม.ย.67 ที่วัดปากคลอง ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร พระเทพวชิรปฏิภาณ(เจ้าคณะจังหวัดชุมพร) ประธานฝ่ายสงฆ์ และพล.ต.ต.ภานุเดช ณ พัทลุง ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดปากคลอง โดยมี พระครูปลัดศิริโชค สิริธมฺโม เจ้าอาวาสวัดปากคลอง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
สำหรับการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถเริ่มตั้งแต่เวลา 08.29 น.พิธีพราหมณ์ บวงสรวง ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา อาราธราเบญจศีล ประธานฯตั้งจิตอธิฐานนำใบเงิน ใบทอง ใบนาก 9 ใบ และเหรียญเงินพร้อมเหรียญทองโปรยลงในหลุม ส่วนประธานฝ่ายสงฆ์ ปิดทองและเจิมแผ่นศิลาฤกษ์
ต่อมาเวลา 09.49 น. ได้ฤกษ์ประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายฆราวาส เจิมแผ่นอิฐ เงิน ทอง นาก และไม้มงคล 9 ชนิด พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ตอกไม้มงคล 9 ต้นร่วมกับผู้เข้าร่วมในพิธี 9 คน เจริญชัยมงคลคาถา ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พราหมณ์เป่าสังข์ ลั่นฆ้องพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พราหมณ์เป่าสังข์ ลั่นฆ้อง
ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ วางแผ่นอิฐ เงิน-ทอง-นาก เป็นรูปวงกลม ตามลำดับ และ ตักปูนที่เตรียมไว้ หยอดลงบนแผ่นอิฐ เงิน ทอง นาก จนครบทุกแผ่น ประธานทั้ง 2 วางแผ่นศิลาฤกษ์บนแผ่นอิฐ เงิน ทอง นาก ให้เข้าศูนย์กลาง และวางตลับนพรัตน์ ด้านหัวแผ่นศิลาฤกษ์ – ประธานฝ่ายสงฆ์ และประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ เหรียญเงิน และเหรียญทอง ลงใน หลุมศิลาฤกษ์ แล้วเชิญแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ ร่วมโปรยตาม ผู้ร่วมพิธีนำแผ่นทองดวงฤกษ์สำหรับจารึกชื่อ รวบรวมใส่ลงหลุมศิลาฤกษ์ ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์รับถวายไทยธรรม แล้วอนุโมทนา ประธานฯ กรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี ฯ
………………….////////เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร098-9515199

 

You missed