ร.13 พัน.1 แจกจ่ายผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี ให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลของหน่วย ดำเนินการเก็บเกี่ยวพืชผักซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการ “ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ” และโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย นำไปตั้งจุดบริการแจกจ่ายพืชผักคุณภาพดี ปลอดสารพิษ บริเวณหน้าค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อแจกจ่ายพืชผักให้กับประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สัญจรผ่านไป-มาเป็นอย่างมาก
จากการที่หน่วยได้ดำเนินการแจกจ่ายผลผลิตให้กับประชาชนในครั้งนี้ ทำให้ผู้ที่ได้รับการแจกจ่ายผลผลิตจากโครงการฯ มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับพืชผักคุณภาพดี ปลอดสารพิษจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รวมทั้งรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
/////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์ 0885397430
กรมทหารราบที่ 13

You missed